ZadnjaVerzija: 0.50a | Community: 0.70a
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Pretraži
Dijalog za pretragu nudi parametre pretrage i kontrole za pretragu na ed2k serverima, na Kad mreži ili uz pomoć eksternog web servisa.
Transfer

Ovaj dijalog izlistava Vaše download-e u gornjem delu i u donjem trenutne upload-e. 

Kademlia
Ovi dijalozi daju statusne informacije za zainteresovane korisnike, o Kad delu ili eMule-u. Ovo je metod pretrage bez servera, baziran na Kademlia sistemu (paper).
Statistike
Dijalog za statistike ne sadrži samo grafički prikazanu iskorištenost protoka podataka za upload-e i download-e, već i detaljno drvo svih statusnih informacija u eMule-u.
Message (poruke)
Drugim klijentima možete slati poruke direktno iz eMule-a. Ako drugi klijent prihvati Vaš poziv na chat, možete komunicirati direktno sa porta na port (p2p).
IRC
Za lakšu komunikaciju, integrisani IRC klijent se može koristiti da se konektuje na chat server.
Deljeni Fajlovi (shared files)
Ovaj dijalog prikazuje sve lokalne fajlove koji se dele preko eMule-a.
Server
Dijalog servera pruža sve informacije o serverima u Vašoj listi, o serveru na koji ste povezani i poseduje kontrole za dodavanje servera po IP-u ili download-ovanjem liste servera.

 Privacy Policy